Ogrodnictwo
Rośliny w Domu i Ogrodzie

Informacje z USOS UWM – Czy warto studiować ogrodnictwo?

Studia na kierunku ogrodnictwo to jeden z bardzo często wybieranych przez absolwentów szkół średnich kierunków. Od lat cieszy się zainteresowaniem i niemałym powodzeniem, z każdym rokiem pozyskując nowych, przyszłych inżynierów, a jednocześnie żegnając się z tymi już odpowiedni wykwalifikowanymi, którzy kończą studia i rozpoczynają pracę zawodową. Każdy, kto ciekawi się tym cieszącym się dobrą sławą kierunkiem studiów, jakim jest ogrodnictwo, może zdobyć wiele informacji z nim związanych między innymi na popularnej studenckiej platformie USOS UWM. Niezaprzeczalnie warto zapoznać się z tą szeroką i imponującą ofertą.

Jakie uprawnienia i kwalifikacje można uzyskać?

Dzięki studiowaniu ogrodnictwa nabywa się wiele uprawnień zawodowych, dzięki którym potem łatwo odnaleźć się na rynku pracy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wiedzę, jak i umiejętności dotyczące technologii produkcji ogrodniczej, a także zagospodarowania terów zielonych. Ponadto osoby studiujące ten kierunek nabywają także wprawy w organizacji pracy w różnorodnych firmach związanych z ogrodnictwem, jak również potrafią zarządzać zespołami.

Absolwenci, jak można przeczytać na stronie USOS UWM znają także najważniejsze kwestie prawne odnoszące się do różnego typu pracy w zakresie ogrodnictwa, metody analizy ekonomicznej, jak i reguły panujące na aktualnym rynku. Studiujący są także przygotowywani w obszarze technik komputerowych, języków obcych i profesjonalnego słownictwa niezbędnego w przyszłościowej pracy zawodowej.

Studia na kierunku ogrodnictwo uczą, jak prowadzić gospodarstwo ogrodnicze oraz przygotowują do aktywności w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego, jak i zajmowania się terenami zieleni. Dodatkowe uprawnienia to też podstawy administracji, doradztwa ogrodniczego czy przygotowanie do pracy w usługach. Kierunek ten w pełni otwiera drzwi do podjęcia studiów II stopnia.

Jaką wiedzę można pozyskać?

Studiowanie ogrodnictwa wyposaża w szeroki wachlarz wiedzy z różnych zakresów. Studenci pozyskują między innymi wiedzę dotyczącą:

 1. Metod matematycznych w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz opisu matematycznych zjawisk i procesów w przyrodzie.
 2. Podstawowych wielkości fizyczne, praw przyrody w technice i życiu codziennym, zjawisk i procesów w przyrodzie.
 3. Właściwości pierwiastków i związków chemicznych, stanów materii, reakcji chemicznych.
 4. Cech regulacji prawnych i ekonomicznych oraz procesów z nimi związanych.
 5. Sposobów zarządzania środowiskiem, organizacji monitoringu środowiska, procedur oceny oddziaływania na środowisko.
 6. Różnych procesów ekologicznych i ewolucyjnych, jak i zagrożeń dla środowiska.
 7. Zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych, glebowych oraz funkcji gleb, a przy tym systemów pogodowych, klimatycznych, hydrologicznych.
 8. Procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji oraz różnych organizmów.
 9. Regionów przyrodniczo-gospodarczych Polski, ochrony środowiska oraz technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Wymienione wyżej obszary wiedzy są tylko częścią tego, czego można nauczyć się studiując dany kierunek. Na platformie USOS UWM można zapoznać się z bardziej szczegółowym i rozbudowanym planem nauczania.

Jakie umiejętności można zdobyć?

Sadzenie roślin
Źródło: Pixabay.com

Studia na kierunku ogrodnictwo przygotowują przyszłych inżynierów nie tylko pod względem wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Mowa tu na przykład o:

 1. Praktycznej obsłudze programów ze wszystkich grup oprogramowania użytkowego i wykorzystania informacji, prezentowania zawartości baz danych i wykonywania rysunku 2D i 3D.
 2. Posługiwaniu się metodami matematycznymi w naukach o środowisku.
 3. Precyzyjnym porozumiewaniu się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej w zakresie ochrony środowiska.
 4. Ocenianiu przyczyn i skutków wielu procesów.
 5. Przygotowywaniu programów i planów.
 6. Dzieleniu zagrożeń cywilizacyjnych, określaniu ich skali i metod działania.
 7. Posługiwaniu się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej i terenowej biologów, mikrobiologów i biochemików.
 8. Stosowaniu procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz podstawowych technologii w ochronie środowiska.
 9. Wystąpieniach ustnych w języku polskim i w języku obcym oraz prezentowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska.

Jak zatem widać, studiowanie ogrodnictwa wiąże się z szeroką gamą możliwej do zdobycia wiedzy, jak i specyficznych uprawnień czy kwalifikacji. Są to studia niebywale ciekawe i dynamiczne, a co najważniejsze – to kierunek o dużym potencjale, jeśli chodzi o pracę zawodową. 

Artykuł napisała:
Anka – absolwentka studiów ogrodniczych,
aktualnie od dwóch lat rozwijająca swoje skrzydła
w dziedzinie związanej z ochroną środowiska.
Prywatnie świeżo upieczona mężatka i wielbicielka zwierząt.

Źródła:

 

One thought on “Informacje z USOS UWM – Czy warto studiować ogrodnictwo?

 1. Bez wątpienia nie jest to kierunek dla wszystkich. Wiem, o czym mówię. Trzeba mieć pasję i zamiłowanie do roślin, a sama nauka przychodzić będzie z niezwykłą łatwością 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close